ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

 
 Εμφάνιση  εγγραφών ανα σελίδα.

 
Αριθ. Απόφασης: 59/2011
ΘΕΜΑ: «Άνοιγμα λογαριασμού οφειλετών ύδρευσης»   (14/11/2012)

...


περισσότερα
  

Αριθ. Απόφασης: 66/2011
ΘΕΜΑ: «Έγκριση χρήσης κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς»   (12/04/2011)

...


περισσότερα
  

Αριθ. Απόφασης: 64/2011
ΘΕΜΑ: «Ηλεκτροδότηση της πλατείας του έργου: “Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Αγκιστρίου»   (12/04/2011)

...


περισσότερα
  

Αριθ. Απόφασης: 62/2011
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες»   (12/04/2011)

...


περισσότερα
  

Αριθ. Απόφασης: 61/2011
ΘΕΜΑ: «σχοίνων Σκάλας»   (12/04/2011)

...


περισσότερα
  

Αριθ. Απόφασης: 58/2011
ΘΕΜΑ: «Ορισμός διαχειριστών e-banking»   (12/04/2011)

...


περισσότερα
  

Αριθ. Απόφασης: 63/2011
ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπου στη διοικητική παραλαβή του έργου: “Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Αγκιστρίου»   (12/04/2011)

...


περισσότερα
  

Αριθ. Απόφασης: 54/2011
ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκκαθαριστή μισθοδοσίας»   (30/03/2011)

...


περισσότερα
  

Αριθ. Απόφασης: 53/2011
ΘΕΜΑ: «Άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας»   (30/03/2011)

...


περισσότερα
  

Αριθ. Απόφασης: 56/2011
ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση χώρου για ΑΤΜ εμπορικής Τράπεζας»   (30/03/2011)

...


περισσότερα
  

[ 1 ] | 2 |