ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

 
 Εμφάνιση  εγγραφών ανα σελίδα.

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   (24/11/2021)

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Βοθρολυμάτων με Δίκτυα Συλλογής, Προσαγωγής και Διάθεσης Οικισμού Σκάλας Αγκιστρίου


περισσότερα
  

Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) φορτωτή-εκσκαφέα και ενός (1) κλαδοθρυμματιστή»   (19/01/2021)

Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) φορτωτή-εκσκαφέα και ενός (1) κλαδοθρυμματιστή»


περισσότερα
  

Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευή –συντήρηση Λαογραφικού Μουσείου»   (30/07/2020)

Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευή –συντήρηση Λαογραφικού Μουσείου»


περισσότερα
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ 1/2020   (07/05/2020)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ: 1/2020)περισσότερα
  

ΣΟΧ 1/2020   (07/05/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994περισσότερα
  

ΜΕΛΕΤΗ   (29/01/2020)

 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

 περισσότερα
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   (29/01/2020)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ


περισσότερα
  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   (29/01/2020)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ


περισσότερα
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   (27/06/2019)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


περισσότερα
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   (27/06/2019)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX


περισσότερα
  

[ 1 ] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |