ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω φόρμας, την αίτησή σας για διάφορες παροχές υπηρεσιών από τον Δήμο, αλλά θα πρέπει να μεταβείτε στο ΚΕΠ του Δήμου Αγκιστρίου για να παραλάβετε την αντίστοιχη βεβαίωση / πιστοποιητικό που παράγει η υπηρεσία μας.

   
Πιστοποιητικό
ή Βεβαίωση *
 
Ονοματεπώνυμο*
 
Διεύθυνση*
 
Τηλέφωνο*
 
Πόλη*
 
Χώρα*
 
Ε-mail*
 
Σχόλια-Παρατηρήσεις
 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ: