ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ >> Beach Bar
   AMARYLLIS
   Μεγαλοχώρι
   Τηλ: +30  2297091291
 
   HOOK CLUB
   Σκληρή
   Τηλ: +30  2297091090
 
   KOUROS
   Μεγαλοχώρι
   Τηλ: +30  2297091357
 
   SUNRISE
   Σκάλα
   Τηλ: +30  2297091419