ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

 
 Εμφάνιση  εγγραφών ανα σελίδα.

 
Πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ   (23/06/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου ,χρονικής διάρκειας τριών μηνών ,για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών

και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας έτους 2020περισσότερα
  

Πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ   (23/06/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

χρονικής διάρκειας από ανάληψη υπηρεσίας έως 13/09/2020περισσότερα
  

Πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ   (23/06/2020)

Πρόσληψη ενός ναυαγοσώστη


περισσότερα
  

Πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ   (23/06/2020)

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ καθαριστών/καθαριστριών γιατον καθαρισμό των δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του


περισσότερα
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   (27/05/2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (ΚΩΔ. 101)


περισσότερα
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   (25/05/2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ Μ.Ε (ΚΩΔ. 105)


περισσότερα
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   (25/05/2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΚΩΔ. 104)


περισσότερα
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   (25/05/2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (ΚΩΔ. 102)


περισσότερα
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   (25/05/2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔ. 103)


περισσότερα
  

ΠΡΟΣΛΗΨΗ   (23/03/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 206 ΤΟΥ Ν. 3584/07 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η΄ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.περισσότερα
  

[ 1 ] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |