ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 12 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11/06/2014 (06/06/2014 ) 

Αγκίστρι: 5/6/2014

Αρ. Πρωτ.: 2361

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 11η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Προέγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 3Ο: Ανάκληση δαπανών

ΘΕΜΑ 4Ο: Παραλαβή της μελέτης: «Περιβαλλοντική μελέτη διαχείρισης αστικών αποβλήτων με κομποστοποίηση»

ΘΕΜΑ 5Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ωρίμανσης του έργου: ¨Κατασκευή 6-θέσιου Γυμνασίου – Λυκείου Αγκιστρίου»

ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

ΘΕΜΑ 7Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών πυροσβεστικού αυτοκινήτου

ΘΕΜΑ 8Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση κι επισκευή του απορριμματοφόρου με αρ. κυκλ.: ΚΗΥ 5989

ΘΕΜΑ 9Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση κι επισκευή του απορριμματοφόρου ανακύκλωσης με αρ. κυκλ.: ΚΗΚ 5746

ΘΕΜΑ 10Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για το υποέργο: δικτύωση έργου ΤΟΠΣΑ

ΘΕΜΑ 11Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια φυτών εξωτερικού χώρου

ΘΕΜΑ 12Ο: Αποδοχή δωρεάς 190,00 € για το ιατρείο Μεγαλοχωρίου εις μνήμην Καραγιάννη Παναγιώτη 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: