ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 3 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 21/01/2014 (17/01/2014 ) 

Αγκίστρι: 17/1/2014

Αρ. Πρωτ.: 172


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την  21η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:ΘΕΜΑ 1o : Λήψη απόφασης για την ανατροπή – αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/112634/0026-17/12/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ)

ΘΕΜΑ 2o : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9, του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 όπως αυτές ισχύουν, του άρθρου 9 του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/112634/0026 – 17/12/2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ)

ΘΕΜΑ 3o : Συγκρότηση επιτροπών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2014
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης ΑθανασίουΣυζήτηση: