ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 4 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 23/12/2013 (19/12/2013 ) 

Αγκίστρι: 19/12/2013

Αρ. Πρωτ.: 4550

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 23η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για παροχή υπηρεσιών για την ανόρυξη τριών διερευνητικών γεωτρήσεων στο Δήμο Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 2Ο : Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Τεχνική βοήθεια Δήμου Αγκιστρίου – Υποέργο Α»

ΘΕΜΑ 3Ο : Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Στατική μελέτη για ειδική θεμελίωση του εξαθέσιου γυμνασίου-λυκείου Αγκιστρίου με πασσάλους»

ΘΕΜΑ 4Ο : Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Υδρογεωλογική Μελέτη βάσει της οποίας θα προβούμε στην εκτέλεση τριών υδρογεωτρήσεων αφαλάτωσης»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: