ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 10 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 09/12/2013 (05/12/2013 ) 

Αγκίστρι: 5/12/2013

Αρ. Πρωτ.: 4406

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 9η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Προέγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 2Ο : Απ’ ευθείας ανάθεση μεταφοράς νερού

ΘΕΜΑ 3Ο : Απολογισμός οικονομικού έτους 2011

ΘΕΜΑ 4Ο : Απολογισμός οικονομικού έτους 2012

ΘΕΜΑ 5Ο : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού μεταφοράς πόσιμου νερού με υδροφόρα μεταφορικά μέσα στο Αγκίστρι για το έτος 2014

ΘΕΜΑ 6Ο : Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 140/2013 απόφασης Ο.Ε

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την κατασκευή κολώνας τοποθέτησης μετρητών ΔΕΗ στο οικόπεδο αφαλάτωσης.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για ηλεκτρολογικές εργασίες

ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός δικηγόρου υπόθεσης δρόμου Μετοχίου

ΘΕΜΑ 10ο : Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης «Δημιουργία μοναπατιών στο δάσος Αγκιστρίου».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου