ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 17 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18/10/2013 (17/10/2013 ) 

Αγκίστρι: 14/10/2013

Αρ. Πρωτ.: 3820

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 18 Οκτωβρίου 2013 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 3ο : Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 106/2013 και 116/2013 αποφάσεων Ο.Ε

ΘΕΜΑ 4Ο : : Απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος οριοθέτησης του οικισμού Μετόχι

ΘΕΜΑ 5ο : Απ’ ευθείας ανάθεση επικαιροποίησης περιβαλλοντικής μελέτης διαχείρισης αστικών αποβλήτων με κομποστοποίηση.

ΘΕΜΑ 6ο : Σύνταξη Διαγράμματος Δόμησης και επικαιροποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου "Ανέγερση νέου 6ταξίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγκιστρίου"

ΘΕΜΑ 7ο :   Σύνταξη μελέτης ενεργειακής απόδοσης ΚΕΝΑΚ για την κατασκευή του έργου :   "Ανέγερση νέου 6ταξίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγκιστρίου"

ΘΕΜΑ 8ο :   Σύνταξη οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων  για την κατασκευή του έργου :   "Ανέγερση νέου 6ταξίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγκιστρίου"

ΘΕΜΑ 9ο :   Απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος του οικοπέδου του έργου : "Ανέγερση νέου 6ταξίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 10ο :   Σύνταξη τευχών δημοπράτησης της μελέτης ειδικής θεμελίωσης του νέου 6ταξίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης, συντήρησης νεκροταφείων

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης προμήθειας υλικών για συντήρηση νεκροταφείων

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης επισκευής τοίχων αντιστήριξης

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης προμήθειας υλικών για την επισκευή τοίχων αντιστήριξης

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την προώθηση απορριμμάτων με μηχάνημα στο χώρο ΧΑΔΑ

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για το κλάδεμα δέντρων

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης επισκευής απορριμματοφόρου.

ΘΕΜΑ 17ο : Oρισμός δικηγόρου υπόθεσης Κτηματικής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Ενημέρωση: ορθή επανάληψη 113/2013