ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 12 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 24/09/2013 (19/09/2013 ) 

Αγκίστρι: 19/9/2013

Αρ. Πρωτ.: 3526

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 24 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο: Απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος οριοθέτησης του οικισμού Μετόχι

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 3Ο : Απαλλαγή υπολόγου

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης, για την αξιολόγηση των δομών του Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΓΗ για πλακόστρωση με κυβόλιθους τμήματος δημοτικής οδού

ΘΕΜΑ 6ο :   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση κτιρίων του δήμου

ΘΕΜΑ 7ο :   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση του σαρώθρου

ΘΕΜΑ 8ο :   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος

ΘΕΜΑ 9ο :   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών του φωτοτυπικού μηχανήματος

ΘΕΜΑ 10ο : Απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος του οικοπέδου του έργου : "Ανέγερση νέου 6ταξίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 11ο : Απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης στατικής μελέτης για ειδική θεμελίωση 6ταξίου γυμνασίου-Λυκείου Αγκιστρίου με πασσάλους

ΘΕΜΑ 12ο : Απ’ ευθείας ανάθεση επικαιροποίησης περιβαλλοντικής μελέτης διαχείρισης αστικών αποβλήτων με κομποστοποίηση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: