ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 17 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 01/07/2013 (28/06/2013 ) 

Αγκίστρι: 26/6/2013

Αρ. Πρωτ.: 2345

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 1 Ιουλίου 2013 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης του ανεκτέλεστου υπολοίπου των συνεχιζόμενων από το 2012 συμβάσεων

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 86/2328/2013 απόφασης δημάρχου για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για δικάσιμο στις 28/6/2013 (υπόθεση ΧΑΔΑ)

ΘΕΜΑ 4Ο : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για δικάσιμο στις 11/7/2013 (υπόθεση ΧΑΔΑ)

ΘΕΜΑ 5Ο : Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για μετακίνηση (εισιτήρια)  απορριμματοφόρου

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την επισκευή απορριμματοφόρου

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και πληροφοριακών πινακίδων

ΘΕΜΑ 8Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την επισκευή τμήματος δικτύου ύδρευσης

ΘΕΜΑ 9Ο : Απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης τοπογραφικών περί ορίων οικισμού Μετοχίου

ΘΕΜΑ 10Ο : Απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης τοπογραφικών χάραξης αιγιαλού Δραγονέρας

ΘΕΜΑ 11Ο : Απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης τοπογραφικών χάραξης αιγιαλού Απονήσου

ΘΕΜΑ 12Ο : Έγκριση μελέτης και διάθεση πίστωσης για τον καθαρισμό ακτών -παραλιών

ΘΕΜΑ 13Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για θαλάσσιες περιπολίες - πυροπροστασία του νησιού

ΘΕΜΑ 14Ο :  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση εργασιών συντήρησης της ιστοσελίδας του Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 15Ο :  Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης θεμελίωσης 6ταξιου γυμνασίου – λυκείου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 16Ο :  Αντικατάσταση τμημάτων περίφραξης δημοτικού σχολείου

ΘΕΜΑ 17Ο : Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για τη μίσθωση του τουριστικού τρένου σε ιδιώτη.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: Ενημέρωση