ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (11/06/2021 ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αγκίστρι:11/06/21

Αρ. Πρωτ.1681

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Ταχ.  Κώδικας: 180 11

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

email: kagistri@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

 

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο

2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2  του Ν. 4555/18 καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με την διαδικασία της  δια περιφοράς ( ηλ. ταχυδρομείο ή κατάθεση εγγράφως στον δήμο) στις 17 Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 13:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ένταξη Πράξης του Δήμου Αγκιστρίου στο Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV  « Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». ( εγγρ. υπ’ αριθμ. 1347/20.05.21) Εισηγητής  ο κος Δήμαρχος.
  2. Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. ( εγγρ.  υπ ’αριθμ. 1182/05.05.21) Εισηγητής  ο κος Δήμαρχος.
  3. Έκφραση διάθεσης για ενοικίαση χώρου στάθμευσης (parking) στους οικισμούς Μεγαλοχωρίου και Σκάλας εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου και οριοθέτηση χώρων για την μεταφόρτωση-προμήθεια αγαθών από προμηθευτές μεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων.  ( εγγρ. υπ’ αριθμ. 1374/ 21.05.21) Εισηγητής κος Πάνου Χρήστος –Αντιδήμαρχος .
  4. Αίτημα του κ. Λογοθέτη Σπυρίδωνα χορήγησης σύμφωνης γνώμης  Δ.Σ  διεξαγωγής εκδήλωσης αγώνων ορεινού τρεξίματος στο Αγκίστρι στις 05  Σεπτεμβρίου 2021( εγγρ.  υπ΄ αριθμ. 1218/10.05.21)Εισηγητής: κος Λογοθέτης  Σπυρίδων).

5.Προβολή και Ανάπτυξη Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Αγκιστρίου . Εισηγήτρια κα Δέδε Αργυρώ –Αντιδήμαρχος.
6.Αίτημα του κ.  Σκορδίλη  Σταμάτιου  χορήγησης σύμφωνης γνώμης Δ.Σ για την μη κατάργηση του μόνιμου τεχνικού προσωπικού  και υποπρακτορείου ΔΕΔΔΗΕ Αίγινας. ( εγγρ. υπ’ αριθμ. 768/23.03.21)Εισηγητής κος Σκορδίλης Σταμάτιος – Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης « Πράσινο Αγκίστρι»
7.Αίτημα του κ.  Σκορδίλη  Σταμάτιου  χορήγησης σύμφωνης γνώμης Δ.Σ για την  μη υποβάθμιση και μη κατάργηση του Λιμενικού Φυλακίου Αγκιστρίου . . ( εγγρ. υπ’ αριθμ 1226/10.05.21)Εισηγητής κος Σκορδίλης Σταμάτιος – Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης « Πράσινο Αγκίστρι»

Εκκρεμούν εισηγήσεις οι οποίες θα σας αποσταλούν προσεχώς.

Σας ενημερώνουμε  ότι το αναβληθέν θέμα με τίτλο : «Περί λειτουργίας του Δημοτικού Ακινήτου στην Απόνησο» δεν συμπεριλαμβάνεται στα θέματα της παρούσας πρόσκλησης διότι εως σήμερα έχει κατατεθεί μόνο η εισήγηση  του Δήμαρχου, παρακαλείσθε  να καταθέσετε τυχόν  προτάσεις  έως  την Δευτέρα 14/06/21 προκειμένου  να τεθεί ως θέμα Ημ. Διάταξης  σε έκτακτο συμβούλιο.

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΤΖΑΝΟΥ Ι. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ