ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

προσκληση (14/05/2021 ) 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αγκίστρι: 14/05/21

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1295

Ταχ.  Κώδικας: 180 11

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

email: kagistri@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο

2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 163 του Ν. 3463/06 του άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) θα διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με την διαδικασία της  δια περιφοράς στις 20 Μαΐου ημέρα Πέμπτη 2021 και από ώρα 12:00 έως 13:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση Ο.Π.Δ έτους 2021 (αποφ. Ο.Ε: 20/2021) Εισηγητής ο Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής κος Αθανασίου Ιωάννης.
  2. Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 (αποφ. Ο.Ε: 21/2021 και 22/2021) Εισηγητής ο Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής κος Αθανασίου Ιωάννης.

 

Παρακαλείσθε για τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν στα θέματα της Ημ. Διάταξης  να απευθυνθείτε εως 19/5/21 στον Πρόεδρο της Οικ. Επιτροπής κο Αθανασίου Ιωάννη.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΖΑΝΟΥ Ι. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ