ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ 29/4/21 (23/04/2021 ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αγκίστρι:23/04/21

Αρ. Πρωτ.:1115

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Ταχ.  Κώδικας: 180 11

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

email: kagistri@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

 

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο

2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2  του Ν. 4555/18 καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με την διαδικασία της  δια περιφοράς ( ηλ. ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς) στις 29 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 12:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση οικονομικού  απολογισμού 2020 Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
  2. Έγκριση οικονομικού  απολογισμού 2020 Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Ενημέρωση: Σας ενημερώνουμε ότι το αναβληθέν 8ο θέμα της υπ΄αριθμ. 138/15.01.21 πρόσκλησης , δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα πρόσκληση  καθώς  αναμένουμε  απαντήσεις από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Τζάνου Ι. Αικατερίνη