ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (24/03/2021 ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αγκίστρι:24/03/21

Αρ. Πρωτ.:774

 

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Ταχ.  Κώδικας: 180 11

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

email: kagistri@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

 

 

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο

2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2  του Ν. 4555/18 καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με την διαδικασία της  δια περιφοράς ( ηλ. ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς) στις 31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 έως 13:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1. Συμμετοχή στον Πανελλήνιο συντονισμό ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για την ματαίωση  του χωροταξικού σχεδιασμού για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Εισηγητής κος Δήμαρχος.
  2. 2. Κατανομή χρηματικού ποσού στις Σχολικές Επιτροπές ( Α’ κατανομή έτους 2021 , εγγρ. 433/22.02.21) Εισηγητής κος Δήμαρχος.
  3. 3. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 70/2019  αποφ. Δ.Σ περί Συγκρότησης Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Ενημέρωση: Σας ενημερώνουμε ότι το αναβληθέν 8ο θέμα της υπ΄αριθμ. 138/15.01.21 πρόσκλησης , δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα πρόσκληση λαμβάνοντας υπόψιν το υπ’αριθμ. 773/24.03.21 έγγραφο της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης Πράσινο Αγκίστρι, το οποίο έγγραφο δεν επισυνάπτεται , λόγω ανωτέρας βίας που οφείλεται σε  διακοπή ηλ. ρεύματος. Θα σας αποσταλεί μαζί με τις εισηγήσεις των θεμάτων της ημερησίας διάταξης  το συντομότερο δυνατόν.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο εισηγητή των θεμάτων.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Τζάνου Ι. Αικατερίνη