ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (24/03/2021 ) 

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί  οι θεωρημένοι δασικοί χάρτες στον διαδικτυακό τόπο του ΝΠΔΔ "Ελληνικό Κτηματολόγιο" (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx).                              Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις τους έως 10 Ιουνίου 2021 . Η προθεσμία για τους  κατοικούντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό είναι έως 30 Ιουνίου 2021. Η υποβολή αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ "Ελληνικό Κτηματολόγιο" (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx).

 

Εκ του Δήμου