ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (15/01/2021 ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

 

Αγκίστρι, 15/1/2021

Αρ. Πρωτ.: 139

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αγκίστρι

ΤΑΧ. ΚΩΔ.:18011

ΤΗΛ:2297091260

FAX: 2297091000

e-mail: kagistri@otenet.gr

web: www.agistri-island.gr

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ανακοινώνει ότι βάσει της υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφασης Ο.Ε δόθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στον  ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με αριθμό διακήρυξης 3124/24.12.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007931276) έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00 καθώς και την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00 πμ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ