ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 25 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 27/4/2013 (23/04/2013 ) 

Αγκίστρι: 22/4/2013

Αρ. Πρωτ.: 1180

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  στις 27 Απριλίου 2013 ημέρα  Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 2Ο : Μερική ανάκληση δαπανών

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση πρακτικών του έργου: «Προμήθεια δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης ελάχιστης παραγωγής 600m3 ημερησίως έκαστη»

ΘΕΜΑ 4Ο : Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για μετακίνηση (εισιτήρια)  απορριμματοφόρου

ΘΕΜΑ 5Ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης του ανεκτέλεστου υπολοίπου των συνεχιζόμενων από το 2012 συμβάσεων

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης

ΘΕΜΑ 8Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων καθαριότητας

ΘΕΜΑ 9Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την επισκευή απορριμματοφόρου ανακύκλωσης

ΘΕΜΑ 10Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για τον καθαρισμό ρεμάτων

ΘΕΜΑ 11Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για τον καθαρισμό νεκροταφείων

ΘΕΜΑ 12Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για τον καθαρισμό δρόμων

ΘΕΜΑ 13Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για καταπολέμηση εντόμων

ΘΕΜΑ 14Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ανταλλακτικών σαρώθρου

ΘΕΜΑ 15Ο :  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων (μπογιές)

ΘΕΜΑ 16Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για επισκευή πυργίσκου ναυαγοσώστη

ΘΕΜΑ 17Ο : : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για προμήθεια φυτών

ΘΕΜΑ 18Ο : : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης τοίχων αντιστήριξης

ΘΕΜΑ 19Ο : : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την επισκευή τοίχων αντιστήριξης

ΘΕΜΑ 20Ο : : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας πίνακα ανακοινώσεων

ΘΕΜΑ 21Ο : Παραλαβή της μελέτης: Γεωτεχνική Έρευνα - Μελέτη και αξιολόγηση του γηπέδου κατασκευής του έργου: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 22Ο : Παραλαβή της μελέτης: Χημικοτεχνική  Μελέτη κατασκευής του έργου: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 23Ο : Παραλαβή τοπογραφικών σχεδίων στο χώρο ΧΑΔΑ

ΘΕΜΑ 24Ο : Λήψη απόφασης διορισμού δικηγόρου για υπόθεση με Δήμο Αίγινας

ΘΕΜΑ 25Ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/1122/2013 απόφασης δημάρχου για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Καραγιάννη)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: Ενημέρωση