ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (03/12/2020 ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αγκίστρι: 3/12/2020

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.:2926

Ταχ.  Κώδικας: 180 11

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

email: kagistri@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

 

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο

2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2  του Ν. 4555/18 καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με την διαδικασία της  δια περιφοράς (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά) στις 9 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 έως 13:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού. Εισηγητής κος Δήμαρχος.

2.Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Δ.Σ (αποφ. 142/2014) ως προς το αρθρο 11 παραγρ. 1 α) και ακύρωση της υπ’ αριθμ. 143/2014 αποφ. Δ.Σ .

Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ.

3. Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας και ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες. Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ.

4.Έκφραση γνώμης επί της μελέτης (ΜΠΕ) του έργου «Περιβαλλοντική Μελέτη Λιμενικών Εγκαταστάσεων Νήσου Αγκιστρίου» που αφορά το Λιμάνι Μεγαλοχωρίου, το Λιμάνι Σκάλας και το Λιμάνι Λιμεναρίων. Εισηγητής κος Δήμαρχος.

5.Κατανομή  χρηματικού ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.(εγγρ. 2920/3.12.20) Εισηγητής κος Δήμαρχος.

6.Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης έργου (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για οποιεσδήποτε σχετικές ενέργειες απαιτηθούν. Εισηγητής : κος Πάνου Χρήστος Αντιδήμαρχος
.7.Έγκριση Συμβούλου Υποστήριξης για την Επικαιροποίηση  Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αγκιστρίου. Εισηγητής : κος Πάνου Χρήστος Αντιδήμαρχος
.8.Απόφαση του Δ.Σ για την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ιδίους πόρους, στο πλαίσιο της πρότασης του Δήμου Αγκιστρίου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, της σχετικής Προσκλησης του Πράσινου Ταμείου(αρ. πρωτ. 5784/01-09-2020)

Εισηγητής κος Αντιδήμαρχος  Πάνου Χρήστος.

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Τζάνου Ι. Αικατερίνη