ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (28/08/2020 ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αγκίστρι:28/08/2020

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.:1970

Ταχ.  Κώδικας: 180 11

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

email: kagistri@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

 

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο

2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2  του Ν. 4555/18 καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με την διαδικασία της  δια περιφοράς (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά) στις 03 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 13:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού για το έτος 2020.( Αποφ. 78/2020 Ο.Ε.)

2. Έγκριση τριμηνιαίων Δελτίων Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού Α΄και Β΄ τριμήνου 2020 .(Αποφ. 77/2020 Ο.Ε)

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΤΖΑΝΟΥ Ι. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ