ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ (07/08/2020 ) 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αγκίστρι:07/08/2020

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1786

Ταχ.  Κώδικας: 180 11

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

email: kagistri@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο

2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2  του Ν. 4555/18 καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) θα διεξαχθεί ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με την διαδικασία της  δια περιφοράς (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ) στις 10 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 12:00-14:00.

Η συνεδρίαση κρίνεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ λόγω ανάγκης εγγραφής πιστώσεων για την αντιμετώπιση μετάδοσης covid-19, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

-Έγκριση  2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού για το έτος 2020.( Αρ. Αποφ. 74/2020 Οικ. Επιτρ.)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ. Σ

ΤΖΑΝΟΥ Ι. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ