ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (07/05/2019 ) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την υπ' αριθμ. 48/2019 απόφαση ΟΕ ακυρώνεται  ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου: «Ασφαλτοστώσεις δημοτικών οδών» στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 81624. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα συνεχιστεί με νέο συστημικό αριθμό: 82681 με λήξη υποβολής προσφορών την 17/5/2019 ώρα 15:00 και την 22/5/2019 (αποσφράγιση προσφορών).