ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 15 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 05/11/2012 (14/11/2012 ) 

Αγκίστρι: 1/11/2012

Αρ. Πρωτ.: 4534

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2011 και της υπ’ αριθμ. 174/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  στις 5 Νοεμβρίου 2012 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 2Ο : Διάθεση πίστωσης για το έργο: «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αγκιστρίου»

ΘΕΜΑ 3Ο : Ορισμός υπολόγου για το έργο: «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αγκιστρίου»

ΘΕΜΑ 4Ο : Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 110/2012 και 111/2012 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 5Ο : Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης αφαλάτωσης

ΘΕΜΑ 6Ο : Απ’ ευθείας ανάθεση τοπογραφικών στο χώρο ΧΑΔΑ

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση όρων μελέτης προμήθειας μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης

ΘΕΜΑ 8Ο : Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ΚΤΕΟ τουριστικού τρένου

ΘΕΜΑ 9Ο : Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής μεταφοράς τουριστικού τρένου

ΘΕΜΑ 10Ο : Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 26/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 11Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης κλιματιστικών σχολείων

ΘΕΜΑ 12Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ελέγχου και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολείων

ΘΕΜΑ 13Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ελέγχου και συντήρησης κουφωμάτων σχολείων

ΘΕΜΑ 14Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας εξαρτημάτων μικροφωνικής

ΘΕΜΑ 15Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας ψυγείου

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: