ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (21/02/2020 ) 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αγκίστρι: 20/02/2020

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 343

Ταχ.  Κώδικας: 180 11

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

email: kagistri@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

 

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο

2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους

 

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει την Πέμπτη 27/02/2020 και ώρα 18:00 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ‘Έγκριση  απολογισμού Α΄ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αγκιστρίου

Οικονομικού ‘Έτους 2019. 
2. Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές ( Α’ Κατανομή 2020). 
3. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών. 
4. Διοργάνωση Καρναβαλιού 2020. 
5. Διάθεση του Δ.Σ για καθαρισμό των αμμωδών παραλιών με μηχάνημα

(Εισηγητής : κος Πάνου , Αντιδήμαρχος). 
6. Διάθεση του Δ.Σ για διεκδίκηση Γαλάζιας Σημαίας των παραλιών

(Εισηγητής : κος Πάνου , Αντιδήμαρχος). 
7. Διάθεση του Δ.Σ για ετήσια σύμβαση με ασφαλιστική εταιρία για αεροδιακομιδή ασθενών με ελικόπτερο (Εισηγητής : κος Πάνου , Αντιδήμαρχος). 
8. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος  ( Αρ. Αποφ. 104/2019 Δ.Σ). 
9. Αποδοχή  όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου με το Τ.Π.Δ για το έργο με τίτλο  «Προμήθεια για την εξασφάλιση επάρκειας υδροδότησης  Δήμου Αγκιστρίου-Εγκατάσταση εκσυγχρονισμός και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας, ελέγχου διαρροών και ποιότητας δικτύου ύδρευσης» 
10. Διάθεση του Δ.Σ  για εγκατάσταση φωτισμού με φωτοβολταϊκα  κύριας Δημοτικής Οδού  Μεγαλοχώρι-Λιμενάρια  (Εισηγητής : κος Πάνου , Αντιδήμαρχος).

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

 

ΤΖΑΝΟΥ Ι. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ