ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (20/02/2020 ) 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αγκίστρι: 20/02/2020

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 343

Ταχ.  Κώδικας: 180 11

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

email: kagistri@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

 

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο

2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους

 

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει την Πέμπτη 27/02/2020 και ώρα 17:30.μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. ‘Έγκριση  απολογισμού Α΄ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αγκιστρίου

Οικονομικού ‘Έτους 2019. 
2. Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές ( Α’ Κατανομή 2020). 
3. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών. 
4. Διοργάνωση Καρναβαλιού 2020. 
5. Διάθεση του Δ.Σ για καθαρισμό των αμμωδών παραλιών με μηχάνημα 
6. Διάθεση του Δ.Σ για διεκδίκηση Γαλάζιας Σημαίας των παραλιών(Εισηγητής : κος Πάνου , Αντιδήμαρχος).

7. Διάθεση του Δ.Σ για ετήσια σύμβαση με ασφαλιστική εταιρία για αεροδιακομιδή ασθενών με ελικόπτερο (Εισηγητής : κος Πάνου , Αντιδήμαρχος). 
8. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος  ( Αρ. Αποφ. 104/2019 Δ.Σ). 
9. Αποδοχή  όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου με το Τ.Π.Δ για το έργο με τίτλο  «Προμήθεια για την εξασφάλιση επάρκειας υδροδότησης  Δήμου Αγκιστρίου-Εγκατάσταση εκσυγχρονισμός και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας, ελέγχου διαρροών και ποιότητας δικτύου ύδρευσης». 
10. Διάθεση του Δ.Σ  για εγκατάσταση φωτισμού με φωτοβολταϊκα  κύριας Δημοτικής Οδού  Μεγαλοχώρι-Λιμενάρια  (Εισηγητής : κος Πάνου , Αντιδήμαρχος).

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

 

ΤΖΑΝΟΥ Ι. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ