ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση (29/11/2019 ) 

Αγκίστρι: 29/11/2019

Αρ. Πρωτ.: 3102

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 67/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 5η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής,

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2388/25.10.2018 σύμβαση με την εταιρεία ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο επιβολής των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης οικονομικού έτους 2020

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ανά κατηγορία υπόχρεων (καταστήματα, κατοικίες κ.α.) οικονομικού έτους 2020

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός συμβολαιογράφου για σύναψη δανειακής σύμβασης με το Τ.Π&Δ στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 197/2019 απόφασης δημάρχου

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 236/2019 απόφασης δημάρχου

ΘΕΜΑ 7ο : Έκδοση οικοδομικής άδειας κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης νεκροταφείων

ΘΕΜΑ 8ο : Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων στο κτηματολόγιο των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για επισκευή συντήρηση οχημάτων του Δήμου

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αγκιστρίου» και καταρτισμός όρων διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: