ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (13/11/2019 ) 

Ορθή επανάληψη

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αγκίστρι:12/11/2019

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                      Αρ. πρωτ.: 2962

Δ/νση: ΑΓΚΙΣΤΡΙ 

Ταχ.  Κώδικας: 180 10

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ:22970  91000

Webpage: www.agistri.gr

email: kagistri@otenet.gr

 

Προς

1. Τον Δήμαρχο

2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους

 

Πρόσκληση

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως κατεπείγοντα (φραγή κίνησης τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου και υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1Ο: Ορισμός υπευθύνων λογαριασμών πιστωτικών ιδρυμάτων

ΘΕΜΑ 2Ο: Έκφραση γνώμης του Δ.Σ Αγκιστρίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Πλωτή Μονάδα Εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών ιχθύων» στην θέση «Νήσος Δωρούσα» του φορέα έργων «Mare Magnum”

 

Η Πρόεδρος ΔΣ

Τζάνου Αικατερίνη