ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση Ο.Ε (17/10/2019 ) 

Αγκίστρι: 17/10/2019

Αρ. Πρωτ.: 2765

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 67/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 21η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής,

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια για την εξασφάλιση επάρκειας υδροδότησης Δήμου Αγκιστρίου - εγκατάσταση εκσυγχρονισμός και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας, ελέγχου διαρροών και ποιότητας δικτύου ύδρευσης»

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών»

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υδατοδεξαμενής 1.000 m3 στη θέση Άνω Μπάκα ΤΚ Μεγαλοχωρίου»

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 198/2019 απόφασης δημάρχου

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 209/2019 απόφασης δημάρχου

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 210/2019 απόφασης δημάρχου

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 211/2019 απόφασης δημάρχου

ΘΕΜΑ 9ο : Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 75/2019 απόφασης ΟΕ

ΘΕΜΑ 10ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 11ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 65/2019 απόφασης ΟΕ

ΘΕΜΑ 12ο : Αλλαγή τίτλου επικαιροποίησης μελετών ΕΕΛ (Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων)

ΘΕΜΑ 13ο : Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων ΟΤΑ από Τ.Π&Δ

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για ετήσιο συμβόλαιο υποστήριξης Η/Υ

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια και εγκατάσταση antivirus

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια στεφανιών ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια φυτών και φυτοχώματος

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια φιαλών νερού

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αγκιστρίου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: