ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 33 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12/3/2013 (12/03/2013 ) 

Αγκίστρι: 8/3/2013

Αρ. Πρωτ.: 665    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  στις  12 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


ΘΕΜΑ 1Ο   : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 2Ο   : Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης γεωτεχνικών χαρακτηριστικών για ειδική θεμελίωση του εξαθέσιου γυμνασίου – λυκείου Αγκιστρίου με πασσάλους.

ΘΕΜΑ 3Ο   : Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη διαδικασία ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας τουριστικού τρένου

ΘΕΜΑ 4Ο   : Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ απορριμματοφόρου ανακύκλωσης

ΘΕΜΑ 5Ο   : Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για μετακίνηση απορριμματοφόρου ανακύκλωσης

ΘΕΜΑ 6Ο   : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης του ανεκτέλεστου υπολοίπου των συνεχιζόμενων από το 2012 συμβάσεων

ΘΕΜΑ 7Ο   : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.)

ΘΕΜΑ 8Ο   : Έγκριση της υπ’ αριθμ. απόφασης για ορισμό δικηγόρου

ΘΕΜΑ 9Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών απορριμματοφόρου

ΘΕΜΑ 10Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την επισκευή απορριμματοφόρου

ΘΕΜΑ 11Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για συντήρηση των οργάνων παιδικών χαρών

ΘΕΜΑ 12Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για συντήρηση παιδικών χαρών

ΘΕΜΑ 13Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για συντήρηση επίπλων και σκευών δημοτικού καταστήματος

ΘΕΜΑ 14Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για συντήρηση δημοτικών κτιρίων

ΘΕΜΑ 15Ο   : : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης

ΘΕΜΑ 16Ο   : : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για προμήθεια σωλήνων ύδρευσης

ΘΕΜΑ 17Ο   : : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για προμήθεια λαμπτήρων

ΘΕΜΑ 18Ο   : : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

ΘΕΜΑ 19Ο   : : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

ΘΕΜΑ 20Ο   : : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας των διοικητικών – οικονομικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 21Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την επισκευή απορριμματοφόρου ανακύκλωσης

ΘΕΜΑ 22Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας  ειδών σημαιοστολισμού

ΘΕΜΑ 23Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης

ΘΕΜΑ 24Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ 25Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας λοιπών ειδών γραφείου

ΘΕΜΑ 26Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης συντήρησης εφαρμογών λογισμικού

ΘΕΜΑ 27Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης επισκευής Η/Υ Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 28Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας Η/Υ

ΘΕΜΑ 29Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης συντήρησης φωτοτυπικού

ΘΕΜΑ 30Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου και οικονομικής επιτροπής

ΘΕΜΑ 31Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας καυσίμων

ΘΕΜΑ 32Ο   : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για το έργο:  Καθαρισμός φερτών υλών περιφερειακά της προβλήτας Σκάλας Αγκιστρίου (φάση Β΄)

ΘΕΜΑ 33Ο   : Ορισμός επιτροπών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2013Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης ΑθανασίουΣυζήτηση: