ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (17/10/2019 ) 


EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αγκίστρι: 16/10/2019

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2749

Δ/νση: ΑΓΚΙΣΤΡΙ 

Ταχ.  Κώδικας: 180 11

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ:22970  91000

Web page: www.agistri-island.gr

e mail: kagistri@otenet.gr

 

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο

2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους

 

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει την Τετάρτη 23/10/2019 και ώρα 18.30μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Αναμόρφωση προυπολογισμού ( Αποφ. 75/2019 Ο.Ε.).

2. Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Αγκιστρίου.

3. Συγκρότησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου Αγκιστρίου (εγγρ. Αρ.Πρωτ.:255/4.10.19)

4. Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές

(εγγρ. Αρ. Πρωτ.:93363/ 20.9.19).

5. Έκφραση διάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου για σύσταση Κοινωφελούς

Δημοτικής Επιχείρησης.

6. Αίτημα Γυμνασίου με Λ.Τ Αγκιστρίου (εγγρ. Αρ. Πρωτ.: 256 4.10.19).

7. Ορισμός εκπροσώπων στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

8. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για τα έργα του Π.Δ.Ε.

9. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση των

Μετόχων και στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ)

LEADER/CLLD του Δικτύου Δήμων Π.Ε Νήσων Αττικής.

 

 

10. Ορισμός τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του για τη Συγκρότηση

Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών Χαρών(εγγρ. Αρ. Πρωτ.: 732/ 4.9.19).

11. Παράταση ανοδόχου για το έργο «Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις

Ρευμάτων και δικτύων ύδρευσης που επλήγηκαν από την θεομηνία της

24-25 Οκτωβρίου 2009» (εγγρ. Αρ. Πρωτ.: 613274/9.10.19).

12. Παράταση ανοδόχου για το έργο «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατά-

σης ζημιών του οδικού δικτύου από την θεομηνία της 24-25 Οκτωβρίου

που έπληξε την Ν. Αγκιστρίου» (εγγρ. Αρ. Πρωτ.: 613287/ 9.10.19)

 

 

 

Οι εισηγήσεις έχουν αποσταλεί με την υπ’ αριθμ. 2671/9.10.19 Πρόσκληση.

 

 

Η Πρόεδρος του Δ. Σ.

 

Τζάνου Αικατερίνη.