ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΟΕ (28/06/2019 ) 

Αγκίστρι: 28/6/2019

Αρ. Πρωτ.: 1635

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 4η Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής,

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 29/2019 απόφασης Ο.Ε περί συγκρότησης επιτροπών Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικού ΙΙ συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών μηχανημάτων»

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια υδατοδεξαμενής 1.000 m3 στη θέση Άνω Μπάκα ΤΚ Μεγαλοχωρίου»

ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών»

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για πραγματοποίηση θαλάσσιων περιπολιών

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για επισκευή αντλιών

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια εφεδρικής αντλίας

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για ανόρυξη διερευνητικής γεώτρησης απόρριψης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: