ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ (31/05/2019 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγκίστρι: 31/5/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1327

ΔΗΜΟΣ   ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως ισχύει.
  2. Την υπ' αριθμ. 266/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σε αυτή συνδυασμοί υποψηφίων Περιφερικών Αρχών Περιφέρειας Αττικής για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019.
  3. Την ανάγκη διενέργειας επαναληπτικής ψηφοφορίας ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους Περιφερειάρχες, των οποίων οι συνδυασμοί έλαβαν τις περισσότερες ψήφους επειδή κανένας εκ των συνδυασμών που συμμετείχαν στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 δε συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων.

 

Γνωστοποιούμε ότι

Για τις επαναληπτικές εκλογές ανάδειξης των Περιφερειακών αρχών της 2ας Ιουνίου 2019 συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι Περιφερειάρχες:

 

 

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  «ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΤΤΙΚΗ»

 

Υποψήφιος Περιφερειάρχης

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»

Υποψήφιος Περιφερειάρχης

ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 2α Ιουνίου  2019, ημέρα Κυριακή, και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ' αριθμ.153744/3-5-2019 απόφαση Περιφερειάρχη.

 

 

 

 

 

 

Α'  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α/Α Ε.Τ

ΔΗΜΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

5402

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ, 18011, ΑΓΚΙΣΤΡΙ

α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗ - ΜΑΡΙΑ

Εως : ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ

β) Κοινοτικοί

Από : AGIANAZOGLOU - ROSMARIE

Έως : FAIRFAX - DAISY

5403

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ, 18011, ΑΓΚΙΣΤΡΙ

α) Από : ΚΑΖΙΟΥ - ΑΝΤΕΛΑ

Εως : ΟΥΣΑΚΟΒΑ - ΟΛΓΑ

β) Ετεροδημότες

Από : ΜΙΤΣΙΚΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Έως : ΤΑΝΤΑΡΟΥΔΑΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

γ) Κοινοτικοί

Από : GRADY - ANNE CAROLYN

Έως : PROUDMAN - LOUIS-JAMES

5404

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ, 18011, ΑΓΚΙΣΤΡΙ

α) Από : ΠΑΛΛΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Εως : ΨΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ

β) Κοινοτικοί

Από : ROBERTSON - LINDA

Έως : ZELTNER WOLFF - SAMUEL-WILHELM-MIKAEL-WALTER

 

 

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη των δήμων και των κοινοτήτων και των συνοικισμών.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ