ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ (31/05/2019 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγκίστρι: 31/5/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1328

ΔΗΜΟΣ   ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α' 133) και άρθρο 154 παρ.8 του ν.4600/2019 (Α'43)].
  2. Την υπ' αριθμ. 1685/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ' αυτή συνδυασμοί υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων κοινότητας  και προέδρων κοινοτήτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.
  3. Την ανάγκη διενέργειας επαναληπτικής ψηφοφορίας ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους Δημάρχους, των οποίων οι συνδυασμοί έλαβαν τις περισσότερες ψήφους αλλά κανένας εκ των συνδυασμών δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων.

 

Γνωστοποιούμε ότι

Για τις επαναληπτικές εκλογές ανάδειξης Δημοτικών Αρχών της 2ας Ιουνίου 2019 συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι Δήμαρχοι:

 

Α'ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  «ΑΓΚΙΣΤΡΙ  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  «ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ »

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

 

 

 

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 2α Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή, και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ' αριθμ.153744/3-5-2019 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής.

 

 

 

 

 

Α'  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α/Α Ε.Τ

ΔΗΜΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

5402

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ, 18011, ΑΓΚΙΣΤΡΙ

α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗ - ΜΑΡΙΑ

Εως : ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ

β) Κοινοτικοί

Από : AGIANAZOGLOU - ROSMARIE

Έως : FAIRFAX - DAISY

5403

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ, 18011, ΑΓΚΙΣΤΡΙ

α) Από : ΚΑΖΙΟΥ - ΑΝΤΕΛΑ

Εως : ΟΥΣΑΚΟΒΑ - ΟΛΓΑ

β) Ετεροδημότες

Από : ΜΙΤΣΙΚΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Έως : ΤΑΝΤΑΡΟΥΔΑΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

γ) Κοινοτικοί

Από : GRADY - ANNE CAROLYN

Έως : PROUDMAN - LOUIS-JAMES

5404

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ, 18011, ΑΓΚΙΣΤΡΙ

α) Από : ΠΑΛΛΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Εως : ΨΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ

β) Κοινοτικοί

Από : ROBERTSON - LINDA

Έως : ZELTNER WOLFF - SAMUEL-WILHELM-MIKAEL-WALTER

 

 

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστημα Ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών αυτών.

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ