ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 4 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 24/07/2012 (24/07/2012 ) 

Αγκίστρι: 18/7/2012

Αρ. Πρωτ.: 3210


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ: 1. Λογοθέτη Κυριάκο

2. Πάνου Αναστάσιο,

3. Νάργου Αναστασία,

4. Σκορδίλη Σταμάτιο,

5. Κοτζιά Νεκτάριο

6. Σεργιαννίτη Ευαγελία –

αναπληρωματικό μέλος

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  στις 24 Ιουλίου 2012 ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 135/2012 απόφασης δημάρχου

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης 2ου τριμήνου 2012

ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση των πλατειών και διάθεση πίστωσης

 

Συζήτηση:

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου