ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.




Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις







 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΟΕ (12/04/2019 ) 

Αγκίστρι: 12/4/2019

Αρ. Πρωτ.: 955

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 12η Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής,

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών»

ΘΕΜΑ 2ο : Καταρτισμός όρων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια για την εξασφάλιση επάρκειας υδροδότησης Δήμου Αγκιστρίου - εγκατάσταση εκσυγχρονισμός και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας, ελέγχου διαρροών και ποιότητας δικτύου ύδρευσης»

ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26/2019 απόφασης Ο.Ε περί καταρτισμού όρων για το έργο: «Προμήθεια υδατοδεξαμενής 1.000 m3»

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης οικοδομικής άδειας τοίχου αντιστήριξης στο Μεγαλοχώρι

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνδεση γεωτρήσεων με τις μονάδες αφαλάτωσης

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αναλογίου

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων ύδρευσης

ΘΕΜΑ 9ο : Καταρτισμός όρων για επισκευές τοίχων αντιστήριξης

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια σακουλών απορριμμάτων

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια κάδων

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υδρομετρητών

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για συντήρηση νεκροταφείων

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για συλλογή κλαδεμάτων, χόρτων κλπ

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για διαμόρφωση οικοπέδου

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για υπηρεσίες ψηφιακής υποστήριξης

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για υπηρεσίες συντήρησης Η/Υ

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για κλάδεμα δέντρων

ΘΕΜΑ 20ο : Ανάθεση εργασίας τακτικού ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης έτους 2017 του Δήμου Αγκιστρίου σε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή του

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για καθαρισμό παραλιών, νεκροταφείων, λίμνης, δρόμων

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μελανιών

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση τριμηνιαίων Δελτίων εσόδων – εξόδων και ισολογισμού Α΄τριμήνου 2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: