ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Συνεδρίαση ΟΕ (30/01/2019 ) 

Αγκίστρι: 30/1/2019

Αρ. Πρωτ.: 306

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 30η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών διαγωνισμού του έργου: «6θεσιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «6θεσιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.950.000,00 €

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: