ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Ανακοίνωση κλήρωσης (28/01/2019 ) 

Λόγω αδυναμίας σύνδεσης με το διαδίκτυο, δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης του έργου «6θέσιο Γυμνάσιο – Λύκειο Αγκιστρίου»στις 25/1/2019. O Δήμος Αγκιστρίου, προτίθεται να προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης σε νέα ημερομηνία για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης του έργου «6θέσιο Γυμνάσιο – Λύκειο Αγκιστρίου», με αρ.μελέτης 122/2017, προϋπολογισμού 2.950.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ: 9722.08.002.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 ώρα 10:30 π.μ στα γραφεία του Δήμου Αγκιστρίου από την αρμόδια επιτροπή κληρώσεων.