ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ (23/01/2019 ) 

O Δήμος Αγκιστρίου, προτίθεται να προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης του έργου «6θέσιο Γυμνάσιο – Λύκειο Αγκιστρίου», με αρ.μελέτης 122/2017, προϋπολογισμού 2.950.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ: 9722.08.002.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 ώρα 14:00 στα γραφεία του Δήμου Αγκιστρίου από την αρμόδια επιτροπή κληρώσεων.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγκιστρίου www.agistri-island.gr.