ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 19 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 23/10/2012 (23/10/2012 ) 

Αγκίστρι: 18/10/2012

Αρ. Πρωτ.: 4362


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2011 και της υπ’ αριθμ. 174/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  στις 23 Οκτωβρίου 2012 ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο :Μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα μεταφορικά μέσα στο νησί Αγκίστρι για το έτος 2013”

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2012

ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 5Ο : Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης αφαλάτωσης

ΘΕΜΑ 6Ο : Απ’ ευθείας ανάθεση τοπογραφικών στο χώρο ΧΑΔΑ

ΘΕΜΑ 7Ο : Συντήρηση σχολείων

ΘΕΜΑ 8Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας πινακίδων σήμανσης και πληροφοριακών

ΘΕΜΑ 9Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας σωλήνων ύδρευσης

ΘΕΜΑ 10Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας Η/Υ

ΘΕΜΑ 11Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας λαμπτήρων

ΘΕΜΑ 12Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού

ΘΕΜΑ 13Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας φυτών εσωτερικού χώρου και στεφάνου κατάθεσης 28ης Οκτωβρίου

ΘΕΜΑ 14Ο : Πρόσληψη δικηγόρου

ΘΕΜΑ 15Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας ανταλλακτικών πυροσβεστικού αυτοκινήτου

ΘΕΜΑ 16Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας ανταλλακτικών απορ/ρου ανακύκλωσης

ΘΕΜΑ 17Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης εργασίας συντήρησης απορ/ρου ΚΗΥ 5989

ΘΕΜΑ 18Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης εργασίας συντήρησης απορ/ρου ανακύκλωσης

ΘΕΜΑ 19Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας υλικών συντήρησης νεκροταφείου

Συζήτηση: Τροποποίηση τίτλου υπ’ αριθμ. 103/2012 απόφασης

 


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Ιωάννης Αθανασίου