ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΟΕ (14/12/2018 ) 

Αγκίστρι: 14/12/2018

Αρ. Πρωτ.: 2903

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 19η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Έργου με τίτλο «6θεσιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.950.000,00 €

ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια για την εξασφάλιση επάρκειας υδροδότησης Δήμου Αγκιστρίου-Εγκατάσταση εκσυγχρονισμός και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας, ελέγχου διαρροών και ποιότητα δικτύου ύδρευσης"», προϋπολογισμού 1.564.844,02 €

ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση υφιστάμενου συγκροτήματος αφαλάτωσης  συνολικής παραγωγής 1.200m3/ημέρα και παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού πρόσθετων 350m3/ημέρα στο Δήμο Αγκιστρίου», προϋπολογισμού 400.500,00 €

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: