ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση (26/10/2018 ) 

Αγκίστρι: 26/10/2018

Αρ. Πρωτ.: 2396

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 30η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός μελών διμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή κληρώσεων στο Μη.Μ.Ε.Δ για το έτος 2018»

ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής απορριμματοφόρου αυτοκινήτου με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 10 κ.μ

ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφασης ΟΕ περί συγκρότησης επιτροπών του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φορτηγού αυτοκινήτου

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ανταλλακτικών των  οχημάτων του δήμου

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για συντήρηση οχημάτων του δήμου

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: