ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση (27/07/2018 ) 

Αγκίστρι: 27/7/2018

Αρ. Πρωτ.: 1694

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 1η Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού 36.000 m3 στον Δήμο Αγκιστρίου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 – ανάθεση της υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών (β΄φάση) για την μίσθωση οικιών στέγασης γιατρών

ΘΕΜΑ 3ο : Διορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εξώδικων εγγράφων

ΘΕΜΑ 4ο : Ανάκληση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για μίσθωση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για θαλάσσιες περιπολίες

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για προμήθεια μπαταριών ups

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για ανανέωση προγράμματος antivirus

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για προμήθεια ψυγείου

ΘΕΜΑ 11ο : Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: