ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 10 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20/12/2012 (20/12/2012 ) 

Αγκίστρι: 14/12/2012

Αρ. Πρωτ.: 4880


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2011 και της υπ’ αριθμ. 174/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  στις 20 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 17:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας εφαρμογής λογισμικού

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας για ατομικά μέσα προστασίας

ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης προμήθειας ανταλλακτικών φαξ και φωτοτυπικού μηχανήματος

ΘΕΜΑ 5Ο :  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης επισκευής καταμετρητή χαρτονομισμάτων

ΘΕΜΑ 6Ο : Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ΚΤΕΟ απορριμματοφόρου

ΘΕΜΑ 7Ο : Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής μεταφοράς απορριμματοφόρου

ΘΕΜΑ 8Ο : Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 128/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 9Ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 10Ο : Κατάρτιση όρων διαγωνισμού προμήθειας μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: