ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση (11/07/2018 ) 

Αγκίστρι: 10/7/2018

Αρ. Πρωτ.: 1531

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 11η Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ σε έκτακτη συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) λόγω επικείμενου κινδύνου διακοπής υδροδότησης του νησιού

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ΚΑΕ.

ΘΕΜΑ 2ο : Ανάκληση ΚΑΕ.

ΘΕΜΑ 3ο : Περί επιστροφής παραβόλου του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 που αφορά ένσταση της εταιρείας «Watera Hellas Α.Ε» κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 4ο : Περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας νερού 36.000 m3 στο Δήμο Αγκιστρίου.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: