ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση (04/05/2018 ) 

Αγκίστρι: 4/5/2018

Αρ. Πρωτ.: 940

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 10η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2018 απόφασης δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την υπόθεση προσφυγής του Δήμου Αίγινας κατά του Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση υπόθεσης ΧΑΔΑ

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση καταρτισμού όρων ενοικίασης τουριστικού τρένου

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση τριμηνιαίων Δελτίων εσόδων – εξόδων και ισολογισμού Α΄τριμήνου 2018

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2018

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη ηλεκτροδότησης ακινήτου

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση πρακτικού παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Μεταφορά νερού»

ΘΕΜΑ 9ο : Καταρτισμός όρων για τη μίσθωση δύο ακινήτων (οικίες γιατρών)

ΘΕΜΑ 10ο : Αποδοχή εθελοντικής εργασίας από τον Καπουκάκη Παναγιώτη στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου

ΘΕΜΑ 11ο : Αποδοχή εθελοντικής εργασίας από τον Μαρκάκη Νικόλαο στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου

ΘΕΜΑ 12ο : Αποδοχή εθελοντικής εργασίας από τον Κοντογιαννόπουλο Ιωάννη στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ και ΟΕ Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για παροχή υπηρεσιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 2017, παρακολούθηση εφαρμογής διπλογραφικής λογιστικής για το έτος 2018 και φορολογική υποστήριξη του Δήμου για το έτος 2018

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης λογισμικών προγραμμάτων του Δήμου για το έτος 2018

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης υπηρεσιών συμβούλου για χρηματοδότηση και παρακολούθηση έργων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για την επισκευή – συντήρηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για την επισκευή – συντήρηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου

ΘΕΜΑ  19ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για την συντήρηση πλατειών του Δήμου

ΘΕΜΑ  20ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για την επισκευή - συντήρηση ιατρείων του Δήμου

ΘΕΜΑ  21ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για την συντήρηση εξωτερικού φωτισμού του Δήμου

ΘΕΜΑ  22ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό παραλιών – δρόμων – λίμνης Λιμεναρίων – νεκροταφείων Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών ανακύκλωσης

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στις παιδικές χαρές του Δήμου Αγικιστρίου

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για προμήθεια φυτών

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για προμήθεια σωλήνων ύδρευσης και σύνδεσης αφαλάτωσης

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για προμήθεια αντλιών

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για προμήθεια αντλητικού συστήματος γεωτρήσεων

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για προμήθεια ειδικών τεμαχίων ύδρευσης

ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας

ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για προμήθεια σημαιών

ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για προμήθεια καθρεπτών κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για προμήθεια τζαμιών

ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση δαπάνης για προμήθεια φιαλών νερού

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: