ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (26/04/2018 ) 

 

Αγκίστρι: 26/4/2018

Αρ. Πρωτ.: 872

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 26η Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) λόγω επικείμενου κινδύνου διακοπής υδροδότησης και λόγω έλλειψης προσωπικού καθαριότητας.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 2ο : Δαπάνη ηλεκτροδότησης αντλιοστασίου δεξαμενών ύδρευσης

ΘΕΜΑ 3ο : Ανάκληση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 4Ο: Έγκριση πρακτικού επικαιροποιημένων δικαιολογητικών πριν την υπογραφή συμφωνητικού για την υπηρεσία με τίτλο: «Λειτουργία και συντήρηση των δύο μονάδων αφαλάτωσης δυνατότητας παραγωγής 600m3 η κάθε μια του Δήμου Αγκιστρίου»

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: