ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε (08/12/2017 ) 

Αγκίστρι: 8/12/2017

Αρ. Πρωτ.: 2740

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 13η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση πρακτικού προμήθειας απορριμματοφόρου - ανάθεση.

ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2018.

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης έτους 2018

ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τη μεταφορά αυτοκινήτων του Δήμου έτους 2018

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τη μεταφορά νερού έτους 2018

ΘΕΜΑ 6Ο : Καταρτισμός όρων για την ενοικίαση οικίας γιατρού

ΘΕΜΑ 5Ο : Υψομετρική αποτύπωση αγωγού ύδρευσης από Μεγαλοχώρι έως και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: