ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΟΕ (10/11/2017 ) 

Αγκίστρι: 10/11/2017

Αρ. Πρωτ.: 2415

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 16η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 3Ο : Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έξοδα μεταγραφής συμβολαίων

ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή συμβολαιογράφου

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα pillar για την κατανομή ηλεκτρικού ρεύματος

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την επισκευή – συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης

ΘΕΜΑ 7Ο : Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 112/2017 απόφασης ΟΕ

ΘΕΜΑ 8Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών

ΘΕΜΑ 9Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τη διάνοιξη διερευνητικής γεώτρησης

ΘΕΜΑ 10Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την επισκευή και συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: