ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση (15/09/2017 ) 

Αγκίστρι: 14/9/2017

Αρ. Πρωτ.: 1999

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 20η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2017.

ΘΕΜΑ 2Ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση

ΘΕΜΑ 3Ο : Σύνταξη απολογισμού οικονομικού έτους 2015 και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση

ΘΕΜΑ 4Ο : Σύνταξη απολογισμού οικονομικού έτους 2016 και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση

ΘΕΜΑ 5Ο : Ανάκληση ΑΑΥ

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την καταπολέμηση εντόμων

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων, βιβλιοδετήσεων κλπ

ΘΕΜΑ 8Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αναβάθμιση ανιχνευτή χρημάτων

ΘΕΜΑ 9Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τον ελαιοχρωματισμό δημοτικού σχολείου

ΘΕΜΑ 10Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια φιαλών νερών

ΘΕΜΑ 11Ο : Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 83/2017 απόφασης ΟΕ

ΘΕΜΑ 12Ο : Καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών

ΘΕΜΑ 13Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για επισκευή απορριμματοφόρου ΥΙΚ 5652

ΘΕΜΑ 14Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΗ5202

ΘΕΜΑ 15Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΗ5989

ΘΕΜΑ 16Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΗ5718

ΘΕΜΑ 17Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για συντήρηση - επισκευή σαρώθρου (ΙΧ120438)

ΘΕΜΑ 18Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την επισκευή – συντήρηση προστατευτικών μπαρών

ΘΕΜΑ 20Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την συντήρηση εξωτερικού φωτισμού

ΘΕΜΑ 21Ο : Παράταση συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και αντικατάσταση αναγκαίων ειδών για αναβάθμιση γηπέδου 5Χ5 Δήμου Αγκιστρίου»

ΘΕΜΑ 22Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για επισκευή αντλίας αφαλάτωσης

ΘΕΜΑ 23Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια κι εγκατάσταση υδρομετρητών

ΘΕΜΑ 24Ο : Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας απορριμματοφόρου

ΘΕΜΑ 25Ο : Έγκριση βεβαίωσης της οικονομικής υπηρεσίας για εγγεγραμμένες πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017.

ΘΕΜΑ 26Ο : Ανάθεση εργασίας τακτικού ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης έτους 2015 και 2016 του Δήμου Αγκιστρίου σε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή του

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: